Tomasz Rytlewski – co-founder, label manager (UK)
Mariusz Wnuk – co-founder, label manager (PL), production
Tomasz Wisniewski – graphic designer
Bartłomiej Kalisz – vj, video production
Anna Czyzewska – content editor, website administrator